Welkom op de website van Woningstichting Berg&Terblijt. Behalve algemene informatie over onszelf en onze woningen, vindt u op deze site ook nuttige informatie over allerlei onderwerpen die voor huurders, aankomende huurders of andere belangstellenden interessant kunnen zijn.

De informatie op deze website is beknopt weergegeven. Op de knoppen aan de linkerkant van deze pagina treft u de hoofdonderwerpen aan. Door een knop aan te klikken komt u in dat hoofdonderwerp terecht en worden meestal ook nog knoppen met subonderwerpen weergegeven. Bij veel onderwerpen kunt u via een zogeheten elektronisch aanvraagformulier uitgebreidere informatie of een brochure aanvragen.

Ook kunt u enkele zaken via elektronische formulieren direct regelen, rechtstreeks met ons of via een knop die u doorverbindt met de website of e-mail van een andere organisatie.

M.i.v. 1 december 2016 is het beleid m.b.t. woonruimteverdeling gewijzigd, zie "laatste nieuws"!